Rekultywacja terenu

Zgodnie z polskim prawem po zakończeniu prac inwestycyjnych czy eksploatacyjnych zarządzający obszarem na którym występuje zanieczyszczenie gleby czy przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, zobowiązani są do ich rekultywacji.

Prace te polegają na niwelacji terenu z odtworzeniem jego pierwotnej rzeźby i rozplanowaniem uprzednio zdjętej wierzchniej warstwy gleby.

W celu przywrócenia wartości użytkowych wykonujemy zabiegi takie jak: nawożenie nawozem organicznym, wykonanie orki, kultywatorowanie, dodatkowe nawożenie nawozem mineralnym bronowanie oraz zasiew rośliny poplonowej.


Wynajem samochodów i maszyn budowlanych

Oferta najmu dotyczy wypożyczenia pojedynczych maszyn ale również kompleksowej obsługi poważnych projektów budowlanych.

Transport

Świadczymy najwyższej jakości usługi transportowe na terenie całego kraju. Zapewniamy szybkość, sprawność i bezpieczeństwo przewożonych towarów.

Prace rozbiórkowe

Mechaniczne usuwaniu wszystkich budowli wskazanych nam przez inwestora.

Wyburzenia

Wyburzanie budynków jest czynnością złożoną. Wymagany jest przy tym sprzęt charakteryzujący się wysokim poziomem zaawansowania technologicznego.

Podbudowy pod posadzki

Posadzka na gruncie jest wielowarstwowym układem konstrukcyjnym, w którym warstwą nośną jest spoczywająca na podłożu gruntowym zmodyfikowana podbudowa.

Rekultywacja terenu

Przywrócenie wartości użytkowych uszkodzonego terenu.

Niwelacja terenu

Wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego oraz odpowiednie ukształtowanie.

Sprzedaż kruszyw